Våre tjenester

Enten det dreier seg om enkeltvise/sporadiske behov, eller det er ønskelig med en fast avtale for bruk av personell i vår ressursdatabase - kan KLAFF AS dekke dine behov for fagarbeidere.