Hvorfor leie personell?

  • Inntekter og kostnader svinger bedre i takt, gir bedre likviditet/økonomi.
  • Lavere totale personalkostnader.
  • Sterkere fokus på kjerneaktivitetene.
  • Man slipper belastningene med hyppige permitteringer.
  • Unngår ressurskrevende/kostbare ansettelsesprosesser.
  • Mulighet for å påta seg større prosjekter enn med kun fast bemanning.
  • Et alternativ til utflagging av produksjon.